Etica publicării în revista "Ingineria Automobilului"

Revista "Ingineria Automobilului" (RIA) este angajată pentru susținerea celor mai înalte standarde de etică și ia toate măsurile posibile împotriva oricăror practici incorecte de publicare.

Toți autorii care depun lucrările lor la RIA pentru publicare ca articole originale atestă că lucrările prezentate reprezintă contribuțiile autorilor lor și nu au fost copiate sau plagiate alte lucrări, în parte sau în totalitate.

Autorii recunosc că au făcut publice în totalitate orice conflicte de interese, actuale sau potențiale, în legătură cu eventualele conexiuni între lucrările trimise spre publicare la RIA și activitatea lor sau beneficii parțiale asociate acesteia.

În același timp, RIA se angajează să analizeze obiectiv și echitabil (printr-o egală, dublă evaluare <oarbă>) lucrările prezentate pentru publicare, pentru a preveni orice conflict real sau potențial de interese între echipa editorială și personalul/materialul analizat.

Orice abatere de la regulile definite mai sus trebuie să fie aduse la cunoștință direct Redactorului șef al  RIA sau Secretarului general al Societății Inginerilor de Automobile din România - SIAR, care își asumă, fără echivoc, angajamentul de a furniza rezoluții rapide la orice astfel de probleme.

 

Reguli de publicare

Articolele primite de la autori pot fi publicate după o analiză temeinică efectuată de către consiliul nostru științific și editorial.

Misiunea noastră constă în a asigura un flux cât mai important și mai rapid a noilor rezultate ale cercetării științifice din domeniu.

Rolul RIA este de a constitui o punte între cercetătorii din domeniul ingineriei autovehiculelor din România, Europa și din întreaga lume.

Revista "Ingineria Automobilului" este deschisă oricărui cercetător, indiferent de originea sa geografică, rasă, naționalitate, religie sau sex, atâta timp cât acesta prezintă pentru publicare o lucrare științifică adecvată.

RIA  încurajează un dialog viguros intre academicieni și practicieni.

Revista "Ingineria Automobilului" publică studii originale, empirice și teoretice de inginerie a autovehiculelor, transporturilor și siguranței rutiere, care aduc contribuții semnificative la înțelegerea proceselor și rezultatelor specifice.

Cercetarea originală este interpretată în sens larg și include procese de analiză și dezvoltare de noi teorii, tehnologii și metodologii de cercetare, care oferă perspective și înțelegeri noi în domeniul ingineriei autovehiculelor, transporturilor siguranței rutiere.

 

Revista "Ingineria Automobilului"

Revista "Ingineria Automobilului"  asigură o evaluare în sistem <dublu, orb>, care acceptă articole de cercetare de înaltă calitate.

Este o revistă științifică publicată trimestrial și este disponibilă tuturor cercetătorilor care sunt interesați în publicarea realizările lor științifice.

Sunt binevenite lucrările ce se concentrează pe teorii, metode și aplicații în ingineria autovehiculelor, transporturilor și siguranței rutiere (articole sau recenzii de carte).

Trimestrial, RIA este publicată pe site-ul nostru www.ingineria-automobilului.ro, în engleză și română.

Mai mult decât atât, Societatea Inginerilor de Automobile din România, editorul RIA, expediază prin poștă revista tipărită în limba română tuturor autorilor articolelor incluse în fiecare ediție.

Toate articolele trebuie să fie expediate colegiului de redacție sau secretariatului general al SIAR în română și engleză.

Revista "Ingineria Automobilului" , în limba engleză, este publicată doar în format digital. Descărcarea de pe site-ul nostru este gratuită.

Revista "Ingineria Automobilului" , în limba română, este publicată în format digital pe site-ul nostru, dar și tipărită. Revista în format digital poate fi descărcată gratuit de pe site-ul nostru.

Revista "Ingineria Automobilului" tipărită în limba română se distribuie pe bază de abonament.

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați secretariatul general al SIAR la adresa siar@siar.ro.

 

Politica SIAR privind accesul liber la conținutul RIA

Revista "Ingineria Automobilului" oferă acces liber și imediat la conținutul său pe principiul că face disponibile gratuit pentru cititor lucrările publicate, susținând schimbul la nivel mondial a cunoștințelor din domeniul ingineriei autovehiculelor.

 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE (FAQ)

Cine poate publica în RIA?
Revista "Ingineria Automobilului" este deschisă oricărui cercetător, indiferent de rasă, naționalitate, religie, orientare politică sau de sex, atâta timp cât acesta prezintă pentru publicare un text științific bun, care a fost aprobat de către editorii noștri.
SIAR încurajează femeile să trimită lucrările lor spre publicare.

Este RIA concentrată pe un domeniu științific specific de studiu?
Sunt binevenite lucrările care se concentrează pe teoriile, metodele și aplicațiile din industria autovehiculelor, transporturilor și a siguranței rutiere.

RIA este publicată în format tipărit și/sau digital (online)?
RIA este publicată în format digital pe site-ul www.ingineria-automobilului.ro în română și engleză.
Fiecare ediție în limba română este tipărită.

Autorii care publică în RIA primesc o revistă tipărită?
Da. Revista "Ingineria Automobilului"  este expediată gratuit autorilor (un exemplar pentru fiecare autor, dar nu mai mult de patru exemplare pentru un articol).

Sunt articolele din RIA disponibile online, fără perceperea unei taxe?
RIA promovează politica de acces liber la edițiile sale.
Acest lucru înseamnă că publicațiile sale sunt disponibile publicului în mod liber (online).
Având în vedere faptul că RIA conține articole științifice de înaltă calitate ale cercetătorilor din diferite țări, RIA contribuie la dezvoltarea internațională a ingineriei autovehiculelor.

 

PREZENTAREA LUCRĂRILOR
Vă rugăm să folosiți modelul nostru pentru articol și să aplicați următoarele reguli și sugestii la elaborarea lucrărilor, deoarece există aspecte specifice care sunt luate în considerare pentru acceptare:

  1. precizați numele și adresa e-mail a cel puțin unui <reviewer>
  2. toate articolele trebuie expediate în română și engleză
  3. lungimea recomandată a articolelor; 4-8 pagini
  4. toate articolele se vor edita în Microsoft Word (Arial, 11)
  5. articolele pot fi expediate via e-mail: siar@siar.ro
  6. costuri de publicare: publicarea articolelor în RIA este gratuită.     

 

COPYRIGHT
Drepturile de autor pentru articolele publicate în Revista "Ingineria Automobilului" aparțin autorilor, cu dreptul de primă publicare acordat revistei.
Revista  "Ingineria Automobilului"/editorul nu este responsabil pentru utilizări ulterioare ale lucrării publicate.
Este responsabilitatea autorului de a introduce o acțiune privind încălcarea drepturilor sale, dacă dorește acest lucru.


Pentru informatii va rugam folositi pagina de contact sau sunati la +40 21 316 96 08
©2011 Societatea Inginerilor de Automobile din Romania