Scrieti articole

Pentru redactarea articolelor propuse spre a fi publicate în revista, atât în editia tiparita pe suport pe hârtie, cât si în editia electronica, sunt stabilite urmatoarele reguli:

1. Volumul total al articolelor, inclusiv partea grafica, nu trebuie sa depaseasca 4 pagini format A4 standard (2000 de semne/pagina).

2. Un articol nu trebuie sa contina mai mult de 10 figuri, fotografii sau grafice, în format JPG, suficient de mari pentru a fi clare în revista, iar dezvoltarea matematica a articolului nu trebuie sa fie data integral. Articolele trebuie sa fie în format Doc si nu în PDF.

3. Articolele trebuie scrise atât în limba româna, cu rezumat de 500 de semne în limba engleza, la începutul textului, cu titlul articolului în ambele limbi, precum si în limba engleza, cu titlul si eventual rezumat numai în limba engleza

4. Varianta pe suport de hârtie, tiparita împreuna cu revista „Auto Test”, a Registrului Auto Român, apare integral în limba româna, iar varianta electronica, apare pe site-ul www.ingineria_automobilului.ro, integral în limba engleza

5. Autorii trebuie sa fie indicati la începutul articolului, cu titlurile stiintifice si eventual functiile pe care le îndeplinesc (daca este cazul), precum si cu o adresa de e-mail la care cel putin unul dintre autori poate furniza elemente suplimentare în completarea articolului. De asemenea, se vor trimite fotografiile digitale ale autorilor, cu o rezolutie cât mai buna

6. Se recomanda si indicarea cuvintelor-cheie pentru domeniul la care se refera articolul

7. Termenul de transmitere a articolelor, numai în format electronic, la Secretariatul general al SIAR, este 10 noiembrie 10 februarie, 10 mai, 10 august pentru revistele care apar în decembrie, respectiv martie, iunie sau septembrie, în limba romana, pe suport de hîrtie.. Textul în limba engleza, pentru varianta electronica, poate fi predat cu 15 zile mai târziu. Redactia trebuie informata asupra intentiei de a publica un articol si volumului acestuia, cu cel putin o luna înainte de prezentarea articolului

8. în vederea publicarii, articolele sunt prezentate unui membru al Colegiului de Redactie, indicat în revista, sau Secretariatului general al SIAR, iar apoi lucrarile sunt prezentate recenzorului de specialitate, care verifica nivelul stiintific si corectitudinea lor si le înapoiaza autorilor cu eventuale observatii în vederea punerii de acord cu instructiunile de redactare De asemenea, autorii trebuie sa tina seama si sa aplice cu strictete regulile de copyright, inclusiv notarea lucrarii si pagina de la care a fost preluata informatia utilizata la redactarea articolului

9. În vederea popularizarii prin revista a unor aparitii editoriale recente, publicate de edituri din tara si/sau strainatate, reprezentative pentru domeniul „Ingineria automobilului” sau domenii conexe, este necesara prezentarea cartii, care se face printr-o imagine digitala a copertei însotita de un text care nu depaseste 500 de semne. Prezentarea trebuie sa cuprinda titlul lucrarii, editura si anul aparitiei, codul ISBN, numarul de pagini, precum si modalitatea prin care cartea poate fi procurata (cumparata) sau cine poate furniza informatii în acest scop, indicându-se si adresa electronica, telefonul si/sau faxul persoanei respective

10. În cazul rubricilor permanente ale reviste, este necesar ca volumul articolului trimis pentru publicare sa nu depaseasca 2.000 de semne, (o pagina format A4 standard, inclusiv partea grafica) iar titlul sa fie redactat atât în limba româna cât si în engleza. Sunt necesare si fotografiile autorilor. În cazul în care la rubrica respectiva apar mai multe articole, volumul fiecarui articol trebuie redus de tot atâtea ori.

11. Pentru mai multe informatii, va rugam accesati pagina de contact


Pentru informatii va rugam folositi pagina de contact sau sunati la +40 21 316 96 08
©2011 Societatea Inginerilor de Automobile din Romania